"Dövri erməni xəstəliyi"nin qurbanları

"Dövri erməni xəstəliyi"nin qurbanları

19 Avqust 2011 13:11
Bəyəndim (0) Bəyənmədim (0)
Erməniləri yaxından tanıyaq

Xəstə ruhlu millət

Təbabətdə analoqu olmayan bir xəstəlik mövcuddur. Onun adı "Dövri erməni xəstəliyi"dir. Nə qədər qəribə səslənsə də, bu xəstəliyə yalnız ermənilərdə və ya erməni genlərinə malik olan insanlarda təsadüf olunur. Daha doğrusu, qismən Şimali Afrika zənci yəhudilərində, İraq yəhudilərində və əsasən, yəni 20-25 faiz erməni əhalisində müşayiət olunur. Sindromları tropik qızdırmanı xatırladan, ümumi süstləşməyə, qarın və baş ağrılarına səbəb olan xəstəlik 1930-cu ildən etibarən tibbi ədəbiyyatlara "Maladie Armenienne" (fransızcadan tərcümədə "erməni xəstəliyi") adı ilə daxil olmuşdur. Uzun illər bu problemi araşdıran ABŞ gen mühəndisi doktor Deniel Kasterin fikrincə, bir neçə min il bundan qabaq Afrikanın şimalında, daha dəqiq desək, indiki İraqın və Efiopiyanın ərazilərində analoji genin daşıyıcıları olmuşdur və bu xəstəlik onlardan yayılmışdır. Göründüyü kimi, tibb elmi də dolayısilə ermənilərin Qafqaza Şimali Afrikadan gəlmə olduqlarını sübut edir. Belə ki, genlər mutasiyaya uğrasalar da, əsas keyfiyyətlərini hər zaman qoruyub saxlayırlar. Bütün bunları nəzərə alaraq, xəstə ruhlu erməni millətinin kim olduğunu araşdırmağa çalışacağıq.

Yırtıcılıq

Ermənilərin fitvası ilə Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı 1,5 milyon insanın ev-eşiyi darmadağın oldu, 100 minlərlə yaşayış məntəqəsi xəritədən silindi. Təbii ki, ölənlərin, yaralananların, yetim qalanların, mənəvi və fiziki şikəst olanların sayı-hesabı ölçüyə gələ bilməz. Bu, təkcə Azərbaycan tərəfinin itkiləri deyildi. Ermənilər elan olunmamış müharibəyə başlamaqla həm təbiətə, həm insanlara, həm də gələcəyə zərbə vurmuş oldular. Buna yırtıcılıqdan başqa heç bir ad vermək olmaz. Göründüyü kimi, yırtıcılıq "Dövri erməni xəstəliyi"nin sindromlarından biridir.

Ağılsızlıq

Bəli, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal olundu, 1 milyondan çox vətəndaşımız qaçqın və məcburi köçkünə çevrildi. Lakin 22 ilin təcrübəsi göstərdi ki, ermənilərin itkiləri daha çox oldu. Əgər müharibədən əvvəl Ermənistanın və Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin ümumi sayı 3.5 milyon idisə, indi bu rəqəm 2 milyondan da azdır. Artıq erməni cəmiyyəti faciənin miqyasını dərk edərək həyəcan təbili çalmaqdadır. Düşünülməmiş müharibəyə başlamaq, itkiləri nəzərə almamaq yalnız "Dövri erməni xəstəliyi"nin yoluxucularında müşahidə oluna bilərdi. Lakin sindromlar bununla bitmir. Nə qədər qəribə səslənsə də, xəstə təxəyyüllü ermənilər tarixi saxtalaşdırmaqla müharibəyə bəraət qazandırmağa çalışırlar.

Saxtakarlıq

Qədim Alban dəyərlərinə "sahib çıxan" ermənilər dünyada xristianlığı qəbul etmiş ilk dövlət olduqlarını deyirlər. Bununla da həm dərin tarixi köklərə malik olduqlarını, həm də Tanrıya yaxın olduqlarını göstərmək istəyirlər. Halbuki, Ermənistan sözü qədim türk-alban tayfalarının adından götürülüb və er kişi, mən şəxs əvəzliyi, stan isə məkan mənasını verir. Heç təsadüfi deyil ki, ermənilər özlərini hay adlandırırlar, dövlətlərini isə Hayastan. Başqasının mədəniyyətini özününkü kimi təqdim etmək, tarixi saxtalaşdırmaq "Dövri erməni xəstəliyi"nin xüsusiyyətlərindən biridir.

Oğurluq

Yeri gəlmişkən, ermənilər bizim milli taamları da öz adlarına çıxırlar. Məsələn: "Dolma"(qeyd: doldurma), "xaş" (qeyd: xaşlama, yəni qaynatma), "buğlama" (qeyd: buğda bişirmə), "şaşlık" (qeyd: şişlik, yəni kabab) kimi milli xörəklərimiz onlar tərəfindən özəlləşdirilib. Eyni qaydada milli musiqilərimiz və rəqslərimiz də oğurlanıb. Aşiq mənasını verən aşıq sənəti, məqam mənasını verən muğam, adları və ladları türk təxəyyülünün məhsulu olan xalq mahnılarımız heç bir səbəb göstərilmədən erməni musiqisinin nümunələri kimi təqdim olunur. Bu musiqilərin ritmi əsasında qurulan rəqslərimiz də eyni üsulla haylaşdırılıb. Deməli, oğurluq da "Dövri erməni xəstəliyi"nin növbəti sindromudur.

Vəhşi meşə qanunları

Deyirlər, təsadüflər zərurətdən yaranır. Yəni kainatda təsadüfən heç nə baş vermir. O da həqiqətdir ki, səbəb nəticəni yaradır. Məhz buna görədir ki, işğalçı millətin nümayəndələri yaxın qonşuları ilə düşmən olduqları üçün iqtisadi və siyasi cəhətdən acınacaqlı vəziyyətə düşüblər. Bugünkü Ermənistan Respublikası hüquqi cəhətdən müstəqil dövlət sayılsa da, faktiki cəhətdən Rusiya imperiyasının səfalət içərisində yaşayan bir əyalətidir. Başqasının torpaqlarını özünə vətən edə bilməyən ermənilər bugünkü dövlətlərini qoyub qaçırlar. Yerdə qalanlar isə cinayətkar rəhbərliyin tapdağı altında qalıblar. Ölkə yaşamaq uğrunda mübarizə aparan canlıların vəhşi meşə qanunları ilə idarə olunur. Bunu ən yaxşı halda kriminal qanun adlandırmaq olar. Bu da dövrü erməni xəstəliyinin növbəti sindromudur.

Son söz əvəzi

Xəstə insanı müalicə etmək lazımdır, yoxsa o başqasını da yoluxduracaq və ya öləcək. Biz bir millət olaraq Hippokrat andı içməsək də, tarix qarşısında missiyamızı yerinə yetirməliyik. Daha doğrusu, "Dövri erməni xəstəliyi"nə düçar olmuş qonşu milləti sağaltmalıyıq. Bunun üçün vaxtında onlara iynə vurmalıyıq.

Şahməmməd Şahməmmədov (Polis polkovniki)

O.M.