Sən demə, ermənilər rusları faşist Almaniyasına satmışdılar

Sən demə, ermənilər rusları faşist Almaniyasına satmışdılar

15 İyun 2011 11:17
Bəyəndim (0) Bəyənmədim (0)
Dünya arxivindən sənədlər

Ermənilər həmişə digər dinlərin adamlarının nökəri idi. Onlar yalançı və hiyləgər insanlara döndüklərinə görə fikirlərini, səylərini və hisslərini çox yaxşı gizlədə bilirlər.

Fransız yazıçısı Aleksandr Düma

XƏYANƏT YOLU

Bir neçə əsrdir ruslara sədaqətli olduqlarını göstərməyə çalışan ermənilər, əslində, qəlbən xain və satqındırlar. Onlar hər bir dövrdə "dənizdən dənizə böyük ermənistan" yaratmaq haqda düşünmüşlər. Bu yolda ən yaxın dostlarına belə xəyanət etməkdən çəkinməmişlər. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, imperiyaların maraqlarının toqquşduğu zamanlarda ermənilər öz müttəfiqlərini satmış və daha güclü tərəfə keçməyi üstün tutmuşlar. Bizans imperiyasını Osmanlı imperiyasına, Osmanlını Rusiyaya, Rusiyanı ingilislərə, daha sonra bolşeviklərə satan ermənilər sən demə, II Dünya müharibəsində Sovet Dövlətini faşist Almaniyasına satmaq üçün xeyli çalışmışlar. Bu mövzunun maraqlı olduğunu nəzərə alaraq, məxfi sənədlər əsasında araşdırmalar aparmaq qərarına gəldik. Tarixin sirr pərdəsini aralamaqla biz erməni xəyanətinin növbəti səhifəsini sizinlə birlikdə vərəqləyəcəyik.

MƏLUM SSENARİ

Heç kimə sirr deyil ki, Adolf Hitler XX əsrin ən qəddar işğalçısı, faşisti kimi tarixə düşmüşdür. Onun insanlığa qarşı törətdiyi cinayət dünya durduqca yaddaşlardan silinməyəcək və hər zaman lənətlə anılacaq. Təsəvvür edin ki, Ermənistan rəsmən SSRİ-nin tərkibində olduğu zaman erməni ziyalıları, öndərləri Adolf Hitlerlə separat danışıqlara girməyə dəfələrlə cəhd göstərmişlər. Hətta İran, Azərbaycan və Türkiyə əraziləri hesabına "böyük ermənistan" yaratmaq həvəsi ilə ona açıq məktub da ünvanlamışlar. Bu işin icrasında daha çox İran və Avropa erməniləri, həmçinin Sovet Ermənistanında yaşayan antisovet ermənilər fəal olmuşlar. Əsrin əvvəllərində Osmanlı imperiyasını Rusiyaya satan erməni ideoloqları bu dəfə də eyni ssenari üzrə fəaliyyət göstərirdilər. Daha dəqiq desək, onları Cənubi Qafqaza köçürən, burada dövlətçiliklərini yaradan və SSRİ tərkibində bu dövlətçiliyi yaşadan ruslara qarşı xəyanət yolunu seçmişdilər.

ANTİSOVET HƏRƏKATI

II Dünya müharibəsində almanlara əsir düşən bir çox SSRİ hərbçiləri üçüncü reyxin hərbi rəhbərliyi altında müxtəlif legionlarda bir yerə toplanmışdılar. Onlar XI Qızıl Orduya qarşı müqavimət göstərir, kommunist ideologiyasının daşıyıcısı olan SSRİ dövlətinin süqutuna çalışırdılar. Doğrudur, əsrin əvvəllərində Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutundan sonra Avropa ölkələrinə qaçmalı olan ziyalılar da almanlarla işbirliyinə can atırdılar. Lakin bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri var idi. Əvvəla, onlar Kommunist ideologiyasının qatı düşmənləri idilər və Sovet işğalından sonra hər şeylərini, o cümlədən ölkələrinin müstəqilliyini itirmişdilər. İkincisi, dəqiq bilirdilər ki, qana susamış A.Hitler Qafqazı işğal etdikdən sonra azərbaycanlıları başqa yerlərə sürgün edə bilər. Odur ki, Azərbaycan Demokratik Respublikasının o vaxtkı Almaniya dövləti tərəfindən rəsmən tanınmasına can atırdılar. Bizimkilərdən fərqli olaraq, ermənilər faşist Almaniyasının köməyi ilə başqa dövlətlərin hesabına öz ərazilərini genişləndirmək istəyirdilər. Hətta o vaxtlar Berlində çıxan ermənidilli həftəlik "Armenien" qəzeti də 1942-ci il yay buraxılışlarının birində bu haqda açıq-aydın yazırdı: "Erməni əsgərləri alman, yunan, bolqar qardaşları ilə birlikdə indiki Türkiyə ərazisinə daxil olacaqlar və əzabkeş Qərbi Ermənistan torpaqlarını vəhşi işğalçılardan azad edəcəklər."

ERMƏNİ LEGİONU

Hələ müharibənin başlandığı ilk dövrlərdə Almaniya Sovet ordusuna qarşı dağıdıcı, diversiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün SSRİ-də yaşayan xırda millətlərin nümayəndələrindən təşkil olunmuş xüsusi hərbi hissələr yaratmaq barədə düşünürdü. Əvvəlcə bu dəstələr emiqrantlardan təşkil olundu, sonradan ora əsir düşmüş əsgərlər də cəlb olundu. Beləcə, 30 dekabr 1941-ci ildə erməni və gürcü legionları yarandı. Buna qədər alman ordusunun Afrika korpusunun tərkibində də bir neçə erməni hərbi dəstələri mövcud idi. Əslində, ermənilərin satqın olduqlarını bilən Adolf Hitler onlara bel bağlamırdı. O, şərq legionları barədə çıxışında açıq-aydın demişdi: "Rozenberqin və digər hərbçilərin məlumatlarına baxmayaraq, mən ermənilərə etibar etmirəm." Bununla belə, Polşa ərazisində erməni legionunun təşkili üçün mərkəz yaradıldı. Mərkəzin nəzdində zabit məktəbi, diversiya-təlim poliqonları açıldı. 20 iyun 1942-ci ildə erməni legionu iki həftəlik məşqdən sonra Pulava şəhərinin mərkəzi meydanında andiçmə mərasimi keçirdi.

ANDİÇMƏ

Mərasimə yüksək rütbəli alman zabitləri gəlmişdilər. Əsgərlər əvvəlcə alman, sonra erməni dilində növbə ilə and içməyə başladılar. Mətndə yazılmışdı: "Tanrı və Adolf Hitler qarşısında and içirəm ki, alman dövlətinə və erməni torpağına sadiq olacağam. Son damla qanıma kimi nasional-sosializm ideyaları uğrunda bolşeviklərə və imperialistlərə qarşı mübarizə aparacağam." Daha sonra Almaniya və 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Ermənistan bayraqları yüksəldi. Erməni legionunun şəxsi heyəti arasında mütəmadi olaraq fərdi və qrup şəklində təbliğat işləri aparılırdı. Bu işlərdə erməni "qəhrəmanı" Drastamat Kanayan (Dro) fəal iştirak edirdi. Məhz o, uydurma erməni fədakarlığından, qəhrəmanlığından danışmaqla gənc erməniləri düşmənə qarşı amansız olmağa səsləyirdi.

SÜRÜNÜN ÇOBANI

1943-cü ildə erməni legionun üzvlərinin sayı 22700 nəfərə çatsa da, hərbi batalyonlara birmənalı şəkildə alman zabitləri komandanlıq edirdilər. Onların müavinləri erməni millətindən olan unter-ofiserlər olurdular. Erməni legionunun bütün atıcı dəstələrinə məsuliyyəti isə milliyyətcə erməni olan Ştandartenfürer Vartan Sarkisyan daşıyırdı. Göründüyü kimi, hətta faşist Almaniyası da ermənilərə güvənə bilmirdi.

MƏKRLİ PLAN

Erməni ideoloqları almanların Qafqaza daxil olması planını dəstəkləyirdilər. Onlar növbəti dəfə Qafqazın maraqlarını imperialist qüvvələrə satırdılar. Lakin bu dəfə ruslara deyil, onların düşmənləri olan almanlara. Üçüncü Reyx karbohidrogen ehtiyatlarını mənimsəmək üçün ilk növbədə Bakını tutmağı qarşısına məqsəd qoymuşdu. Bu halda ermənilər almanların dəstəyi ilə bütün Azərbaycan ərazisinə sahib çıxmağı planlaşdırırdılar. Odur ki, erməni legionu Şimali Qafqaz cəbhəsində var-qüvvəsi ilə vuruşurdu. 1942-ci ilin iyul ayından 1943-cü ilin yanvarınadək gedən döyüşlərdə 809 saylı batalyonun əməyi xüsusilə vurğulanırdı. Reyxstaqa göndərilən hərbi və kəşfiyyat məlumatlarında bu batalyonun çətin dağ şəraitində döyüşə bildiyi haqda məlumatlar verilirdi. Həmin batalyon "Zeytun", sıravi heyəti isə "Zeytunsiner" adlandırıldı. Sülhün rəmzi olan zeytun erməni hərbçilərinin Qafqazdakı "sülhsevər" missiyasını təcəssüm etdirirdi. Təsadüfi deyil ki, 808 və 809 saylı erməni batalyonlarının üzvləri şəxsən general-feldmarşal Evald Fon Kleyst və kavaleriya generalı Ernst Kestrinq tərəfindən müxtəlif dərəcəli "Şərq medalı" və Dəmir xaçla təltif edildilər. Bununla belə, müharibə faşist Almaniyasının süqutu ilə nəticələndi və erməni legionu Qərb qüvvələrinə təslim oldu.

ATALAR ÜÇDƏN DEYİB

Ermənilər yəhudilərin "ifşa olunub" almanlara təhvil verilməsində, qətllərində, konslagerlərdə işgəncələrə məruz qalmalarında aktiv iştirak etsələr də, Adolf Hitler onlara qəlbən inanmırdı. Yuxarıda sadaladığımız faktlarda bildirildiyi kimi, reyxfürer bu millətin xəyanətkar keçmişindən xəbərdar idi. Avstriya tarixçisi Erix Fayql "Erməni terrorizmi - tarixi və səbəbləri" kitabında bu barədə yazırdı: "1943-cü il. Almaniya, Berlin. Erməni terrorçu təşkilatlarının rəhbərlərinin reyxfürer Adolf Hitlerə onun komandanlığı altında erməni ordusunu yaratmaq, həmçinin erməni zənginlərinin milyonlarla maliyyə vəsaitini faşistlərin xəzinəsinə köçürmək istəyi barədə xahişlərinə baxmayaraq, fürer təklifdən imtina etməklə bildirdi: "Üç dəfə satan dördüncü dəfə də satar.""

HAŞİYƏ:

Nədənsə bu yerdə Ermənistan Respublikasının diaspor naziri Qranuş Akopyanın ermənilər barədə dediyi sözlər yadıma düşdü. O, 29.09.2010 tarixində yerli KİV nümayəndələrinə verdiyi mətbuat konfransında belə söyləmişdi: "Bizim üçün erməni o şəxsdir ki, özünü erməni hiss etsin. Dil, din, yaranma mənbəyi vacib deyil, vacib olan hissiyyatdır. "Erməni kimdir" sualı dəfələrlə müxtəlif ölkələrin tribunalarından səslənib, ona görə də açıqlama vermək gərək idi." Nazirin çıxışını telekörpü vasitəsilə izləyən xarici ermənilər də bu fikri sürəkli alqışlarla qarşıladılar.

SON SÖZ ƏVƏZİ:

Rusiyanın İrandakı səfiri məşhur yazıçı A.S Qriboyedov yazırdı: "Ermənilər elə ədəbsiz və utanmaz tayfadır ki, hara köçsələr, bir müddət sonra bütün dünyaya car çəkəcəklər və iddia edəcəklər ki, həmin torpaqlar onların qədim ana yurdlarıdır."

Bəli, əziz oxucular, biz bu gün erməni xəyanətinin növbəti səhifəsini vərəqlədik. Kimin üçünsə bu, maraqsız görünə bilər. Lakin bir şeyi unutmaq olmaz ki, tarix təkrarlanır. Keçmişdən ibrət götürməyənin gələcəyi ola bilməz.

Biz də qədim Oğuz torpaqlarında bir vaxtlar ermənilərə sığınacaq vermişdik. Son tikəmizi onlarla bölüşürdük, sevinclərinə-kədərinə şərik çıxırdıq. Axırı nə oldu? Onlar bizə də xəyanət etdilər. Tariximizə, mədəniyyətimizə sahib çıxmaqla yanaşı, torpaqlarımızı da mənimsədilər. Lakin bu hələ son deyil. Mənəviyyatı satqınlıq üzərində qurulmuş ermənilər əvvəl-axır Rusiyaya da xəyanət edəcəklər. Bunun üçünsə onlardan güclü olmaq lazımdır. Çünki ermənilər yalnız gücə boyun əyirlər.

Qeyd: Xahiş edirik, məqaləni oxuduqdan sonra rəy bildirin. Əgər bəyəndinizsə, dostlarınızla paylaşın.

Natiq Qocaman

O.M.

Məqalə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.