Poeziya buketi, nəğmə çələngi

Poeziya buketi, nəğmə çələngi

15 Noyabr 15:15
Bəyəndim (0) Bəyənmədim (0)

Fesih Alioğlu (Türkiyə)

Fesih Alioğlu (Türkiyə)

ŞƏHİD CEYHUNUM

Sən qəhrəman doğulmuşsan,

Vətən üçün vuruşmusan.

Əbədi ad qazanmısan,

Qəhrəman, şəhid Ceyhunum.

***

Vətənpərvər ruhunla sən,

Cəbhəyə yola düşdün sən.

Haqq yolunda savaşdın sən,

Qəhrəman, şəhid Ceyhunum.

***

Ağlınla ürək birləşdi,

Düşmənə aman vermədi.

Torpağı azad elədi,

Qəhrəman, şəhid Ceyhunum.

***

Elim fəxr edir, səninlə,

Ucaldın sən zirvələrə.

Adın həkk olub qəlblərə,

Qəhrəman, şəhid Ceyhunum.

***

Çatdın şəhid məqamına,

Uca Allah dərgahına.

Şükür olsun Yaradana,

Qəhrəman, şəhid Ceyhunum.

***

Qarabağ döyüşlərində,

Öndə oldun hər cəbhədə.

Düşməni məhv eyləyəndə,

Şəhid oldun, ay Ceyhunum,

Qəhrəman, şəhid Ceyhunum.

AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ

Qardaşlığımız möhkəmdi,

İki bədəndə bir candı.

Sizlərə can da qurbandı,

Azərbaycan-Türkiyə.

***

İki qardaş birgəyik biz,

Sevinci tən bölərik biz.

Can deyib, can eşidəriz,

Türkiyə-Azərbaycan.

***

Bu qardaşlıq əbədidir,

Gücümüz hər yana bəllidir.

Hər sahədə qüdrətlidir,

Türkiyə-Azərbaycan

Azərbaycan-Türkiyə.

NAXÇIVANIM

Ordubad çox gözəl şəhər,

İnsanları qonaq səvər.

Bunu görən həmən bilər,

Gözəl şəhər Ordubadım,

Gözəl yurdum Naxçıvanım.

***

Əshabi-Kəyf ziyarətgah,

İnsanlara olub dərgah.

Allah sizə olsun pənah,

Qədim yurdum Naxçıvanım,

Gözəl yurdum Naxçıvanım.

***

Şərur, Culfa, Şahbuzu var,

Mərd oğulu, mərd qızı var.

Xoş ətirli gülzarı var,

Gözəl yurdum Naxçıvanım,

Cənnət məkan Naxçıvanım.

***

Bol ruzili, bol nemətli,

Çox gözəldir təbiəti.

Tamaşadır hər tərəfi,

Cənnət məkan Naxçıvanım,

Gözəl yurdum Naxçıvanım.