İnsanlıqdan uzaq edam növləri

İnsanlıqdan uzaq edam növləri

10 May 2011 10:52
3 837
Bəyəndim (0) Bəyənmədim (0)

Hazırda sizləri əsrlər - illər öncəsinə aparacağıq. Sizcə, qədimdə ən ağır cinayətlərə imza atmışların cəzası necə kəsilirdi? Oxuyun, oxuduqlarınıza inanmayacaqsınız!


1. Miladdan əvvəl günahkarlar ya ayrı-ayrı fərdlər kimi və ya qruplar halında diri-diri basdırılırdı. Qurbanlar asanlıqla bağlanıb-açılan bir quyuya başıaşağı şəkildə salınaraq, edam edilirdi.

2. "Sementdən ayaqqabılar" işgəncə növü Amerika mafiyası tərəfindən tez-tez tətbiq olunurdu. Qurbanların ayaqları bloklarına yerləşdirilib, üstünə də sement tökülürdü. Sonra edam ediləcək olan şəxs bu şəkildə dənizə atılırdı.


3. Giyotin edam növü məhkumun başının üst tərəfindən (iki ucu bıçaq olan taxta) kəsmək prinsipiylə həyata keçirilən prosesdir. Giyotin ilk dəfə 1792-ci ildə Jak Nikolas Pelletiyer adlı bir oğrunu edam etmək üçün istifadə edilmişdir. Alət adını icadçısı Cozef-Ignace Guillotindən götürüb. Həkim olan Guillotin eyni zamanda məclis üzvü idi. O, edam cəzaları üçün xüsusi maşın icad edib. Onun məqsədi daha "humanist" və köhnə rejimdən daha müasir, daha modern bir edam cəzası tətbiq etmək idi.


4. Çarmıx bir-birinin üzərinə çarpaz qoyulmuş iki taxtadan ibarət olan dar ağacıdır. Qədimdə heyəti-din və nizama qarşı cinayət törətdiyi üçün edamına qərar verilənlər çarmıxa çəkilərək, öldürülürdülər. Bunun üçün məhkumun bədəni və ayaqları çarmıxın şaquli taxtasına bağlanır, qolları yana açılaraq əlləri üfüqi taxtaya mıxlanırdı. Günlərlə aç, susuz və taxtaya mismarlı qalan məhkum yavaş-yavaş və işgəncə çəkərək ölürdü. Xristian inancına görə, romalı Pontius Pilat tərəfindən İsanın da belə çarmıxa gətirildiyinə inanılır.


5. Düyü-buğa Qədim Yunanıstanda icad edilən bir növ işgəncə alətidir. Qurban metal-düyüdən düzəldilmiş öküzün içinə bağlanır və sonra buğanın altına yerləşdirilən odla metalın rəngi qırmızıya dönənə qədər isidilir. Beləcə, qurbanın içəridə yavaşca qızararaq ölməsi təmin edilir. Öküzün başı xüsusilə şar şəklində düzəldilir ki, qurban qışqırdığı zaman onun səsi bir öküz kimi çıxsın. Deyilənlərə görə, buğa təkrar açıldığında qurbanın qovurulmuş sümükləri ləl-cavahirat kimi parlayırdı və bunlardan boyunbağı düzəldilirdi.


6. "Respublika evlilik" aldı işgəncə bu siyahıda ən dəhşətli ölüm olmaya bilər, amma qətiyyən ən maraqlı olanıdır. Fransada yaşları eyni olan məhkumlar - bir qadın və bir kişini çılpaq bir şəkildə yerdə bir-birilərinə bağlayardılar. Və onlar bu şəkildə müəyyən olunmuş qılınca doğru getməli idilər. Hətta bəzi hallarda ətrafda su belə tapılmırdı.


7. İlan çuxuru tarixi bir edam üsuludur. Məhkumlar zəhərli ilanların olduğu çuxurlara atılırdı. Narahat edilmiş ilanlar onlara hücum edir və məhkumlar zəhərlənərək ölərdi.


8. İşgəncə verənin əlinə taxılı olan dəmir pişik caynaqları qurbanın bədəninin hər hansı bir yerindəki ətini sümükdən ayırmaq üçün istifadə edilirdi.


9. Ling Chi ("min kəsikli ölüm", "yavaş dilimləmə" və "yavaş ölüm" olaraq da bilinir) bir Çin işgəncəsidir. İnsan bir taxtaya bağlanır və uzun müddət ərzində qurban hələ yaşayarkən, onun bədənindən parçalar kəsilir. Bu, e.ə. 900-cü ildən 1905-ci ilə qədər istifadə edilən bir işgəncə üsuludur.


10. Vətənə xəyanət və ya cadugərlik günahına görə istifadə edilən bir işgəncə şəklidir. 18-ci əsrin əvvəlində həyata keçirilmişdir. Qurban şəhərin tam ortasında bir payaya bağlanır. Tamaşaçıların qarşında da yandırılır. Bu, yavaş ölümlərin arasında yer alır.


11. Cənubi Afrikada tətbiq olunan bu üsul yanğındır. Qurbanın başına keçirilən alovlu təkər onu bir anda kül edir.


12. "5 İztirab" Çinin paytaxtında tətbiq olunardı. Qurbanın ilk burnu, sonra bir əli, bir ayağı kəsilirdi. Qurban xədim edildikdən sonra aradan 2-yə bölünürdü.


13. Cənubi və Cənub-Şərqi Asiyada fillər edam cəzasını həyata keçirirdilər. İki şəkildə qurbanın üstündə gəzən fillər onun sümüklərini qırırdılar və məhkum can verirdi.


14. Bu işgəncə üsulu ən qanlılardandır. Hər hansı iti bir alətlə qurbanın boğazı kəsilir və sonra dili kəsilən yerdən çölə çıxarılır və qalstuk şəklində salladılırdı.


15. İngiltərədə vətənə xəyanət günahından məhkumlar tez-tez asılıb, dördə bölünürdülər. 1814-cü ildə bu işgəncə yasaqlandı. Edam prosesi belə idi; ilk öncə qurban taxtadan düzəldilən bir divara bağlanır. İkincisi, qurban boynundan asılır, ölməsinə yaxın boynundan ip çıxarılır. Üçüncüsü bətnindəki orqanlar çıxarılıb, xədim edilir. Orqanları qurbanın gözü qarşısında yandırılır. Sonda da qurban 4 hissəyə bölünür.

Düzdür, bir çoxlarımız bu məlumatı oxuduqdan sonra bu tip cəzaları lənətləyirik. Amma gəlin etiraf edək ki, həqiqətən həyatda elə "insanlar" var ki, bu cəzalar onlar üçün çox yüngül hesab edilir...


Günel Həbib

O.M.